Viser alle 5 resultater

Frem læring og trivsel med multi møbler

Få multi møbler til institutionsindretning og skoleindretning, der er mobile og fleksible med mange anvendelsesmuligheder. Skab en pædagogisk indretning, som let kan ændres og tilpasses gennem dagen.  

Indret rum til fordybelse og ro i skoler og uddannelsesinstitutioner

Multi Buen støtter og fremmer differentieret undervisning til  bedre indlæring og undervisning i skoler og uddannelsesinstitutioner. Multi Buen skaber rammer til det enkelte barn i undervisningssituationen og giver ro til fordybelse og indlæring.

Mobilt og fleksibelt skolemøbel til differentieret undervisning

Vil du hjælpe og støtte de sensitive børn og unge, som har svært ved at koncentrere og indlære i et klasseværelse? Så brug Multi Buen, som er et mobilt siddemøbel med afskærmning. Barnet og den unge har nu mulighed for at blive i klassen og være en del af fællesskabet og samtidig få ro til indlæring og fordybelse. Du kan som lærer tage udgangspunkt i elevens forudsætninger og tilrettelægge undervisningen, samtidig med du er i klassen og underviser alle børn. Multi Buen er mobilt med solide låsbare hjul, som gør at møblet let kan flyttes rundt efter barnets behov og lærens undervisning i løbet af dagen.

Indret rummet til barnet – skab læringsmiljøer og styrk de sensitive og urolige børn

Indret lokalet til børnene og imødekom at børn er forskellige og har forskellige behov. Multi Buen kan flyttes rundt og  indrettes til barnet med f.eks. blød pude, tavle eller barnet kan sidde med musik mens barnet indlærer – og samtidig får ro og afskærmning.